Bratislava, Rezedová 25/B, 82101
+421 2 207 87 887
geosys@geosys.sk

GEOsys s.r.o.

Rýchlo, kvalitne a spoľahlivo

GEOsys s.r.o.

Spoločnosť GEOsys s.r.o. vznikla 1.1.2003. Od svojho vzniku poskytuje kvalitné a odborné služby v odbore geodézie a kartografie. Hlavným cieľom spoločnosti je poskytnúť zákazníkom komplexný servis geodetických a kartografických prác od zahájenia projektu po jeho ukončenie.

Sídlo spoločnosti je v Bratislave, pobočka je v Žiline. Podľa aktuálnej potreby si spoločnosť vytvára pracoviská po celom území SR, ktoré plnia dlhodobejšie úlohy na stavbách v oblasti budovania alebo rekonštrukcie líniových stavieb.

Výkon geodetických prác je realizovaný pod odborným vedením skúsených geodetov a kartografov. Všetky práce sú vykonávané v súlade s platnou legislatívou a overené autorizovaným geodetom a kartografom. Vedenie spoločnosti ako aj viacerí zamestnanci sú v súlade so zákonom NR SR č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov oprávnení geodetické práce autorizovať.

Spoločnosť GEOsys má od roku 2005 zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.

V oblasti BOZP a PO má spoločnosť vypracovanú jej komplexnú dokumentáciu, pravidelne preškoľuje svojich zamestnancov a dbá o dodržiavanie a plnenie príslušných zákonov a vyhlášok. 


Ponuka služieb

Kataster nehnuteľností
Predrealizačné a porealizačné zameranie
Informačné systémy
Priemyselná geodézia
Inž. geodézia - líniové stavby
Inž. geodézia - plošné stavby

Fotogaléria

GEOsys s.r.o.

nahrávam mapu – chvíľu strpenia prosím….

GEOsys s.r.o.: 48.741701, 19.324951
marker icon
GEOsys s.r.o. – centrála
Sídlo spoločnosti:

GEOsys s.r.o., Rezedová 25/B, 821 01 Bratislava

telefón: (+421) 2 207 87 887

email: geosys@geosys.sk

Ing. Talarovič Martin, (+421) 905 311 073, martin.talarovic@geosys.sk

Ing. Brnčík Štefan, (+421) 907 849 762, stefan.brncik@geosys.sk

Rezedová 25 Bratislavský kraj, Slovensko
marker icon
GEOsys s.r.o. – pobočka Žilina
Kancelária pobočky:

GEOsys s.r.o., Radlinského 21, 010 01 Žilina

telefón: (+421) 41 700 2126

Ing. Peter Glogovský, (+421) 911 279 065, peter.glogovsky@geosys.sk

Radlinského 21 Žilinský kraj, Slovensko