Bratislava, Rezedová 25/B, 82101
+421 2 207 87 887
geosys@geosys.sk

Kataster nehnuteľností

Rýchlo, kvalitne a spoľahlivo

  • Výber údajov zo správy katastra
  • Vyhotovenie geometrických plánov pre právnické a fyzické osoby
  • Vyhotovenie výkupových elaborátov
  • Vytyčovanie hraníc pozemkov
  • Identifikácia parciel
  • Zabezpečenie podkladov do všetkých stupňov projektovej dokumentácie
  • Realizácia MPV