Bratislava, Rezedová 25/B, 82101
+421 2 207 87 887
geosys@geosys.sk

Informačné systémy

Rýchlo, kvalitne a spoľahlivo

  • Zber grafických a negrafických dát pre tvorbu informačných systémov
  • Ručná alebo automatizovaná digitalizácia rastrových podkladov
  • Vytváranie tabuľkových databáz na základe požiadavky odberateľa
  • Vyhotovenie grafickej bázy informačného systému
  • Vytváranie lokálnych informačných systémov na báze internetu (ISAX)
  • Vyhotovenie podkladu pre zápis inž. siete do GIS-u správcu

  • Vyhotovenie databázových prepojení a vizualizácii ZMD