Bratislava, Rezedová 25/B, 82101
+421 2 207 87 887
geosys@geosys.sk

Inž. geodézia – líniové stavby

Rýchlo, kvalitne a spoľahlivo

  • Geodetické práce na koridorových stavbách železníc SR
  • Geodetické práce počas výstavby diaľnic a rýchlostných komunikácii
  • Projekty sledovania deformácii počas výstavby a po ukončení
  • Geodetické práce pri výstavbe tunelov a mostných objektoch
  • Geodetické práce na pozícii geodeta projektanta a geodeta zhotoviteľa
  • Zameranie a spracovanie uličných pásov
  • Geodetické práce počas rekonštrukcie a rekultivácie uličných pásov
  • Tvorba káblových kníh a dokumentácie pre inžinierske siete