Bratislava, Rezedová 25/B, 82101
+421 2 207 87 887
geosys@geosys.sk

Inž. geodézia – plošné stavby

Rýchlo, kvalitne a spoľahlivo

  • Budovanie lokálnych vytyčovacích sietí
  • Geodetické práce počas výstavby polyfunkčných objektov a obchodných centier
  • Geodetické práce na pozícii geodeta projektanta a geodeta zhotoviteľa
  • Zameranie a spracovanie etapového merania deformácií stavebných a iných objektov
  • Zameranie a spracovanie pohľadov a fasád
  • Zameranie a spracovanie 3D modelu stavebného objektu
  • Vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočnej realizácie stavby