Bratislava, Rezedová 25/B, 82101
+421 2 207 87 887
geosys@geosys.sk

Priemyselná geodézia

Rýchlo, kvalitne a spoľahlivo

  • Vyhotovenie základnej mapy závodu a jej aktualizácia
  • Zameranie špecifických zariadení a určenie geometrických parametrov priemyselných objektov
  • Určenie smerových a výškových pomerov žeriavových dráh
  • Kontrolné merania počas rekonštrukcie technologických zariadení
  • Zameranie, spracovanie a tvorba 3D modelov technologických zariadení

  • Geodetické práce spojené s výstavbou a kontrolou parametrov lanových dráh
  • Budovanie mikrosietí pre presné meranie geometrických parametrov oceľových konštrukcií