Bratislava, Rezedová 25/B, 82101
+421 2 207 87 887
geosys@geosys.sk

O nás

Rýchlo, kvalitne a spoľahlivo

Spoločnosť GEOsys s.r.o. vznikla 1.1.2003. Od svojho vzniku poskytuje kvalitné a odborné služby v odbore geodézie a kartografie. Hlavným cieľom spoločnosti je poskytnúť zákazníkom komplexný servis geodetických a kartografických prác od zahájenia projektu po jeho ukončenie.

Sídlo spoločnosti je v Bratislave, pobočka je v Žiline. Podľa aktuálnej potreby si spoločnosť vytvára pracoviská po celom území SR, ktoré plnia dlhodobejšie úlohy na stavbách v oblasti budovania alebo rekonštrukcie líniových stavieb. 

Výkon geodetických prác je realizovaný pod odborným vedením skúsených geodetov a kartografov. Všetky práce sú vykonávané v súlade s platnou legislatívou a overené autorizovaným geodetom a kartografom. Vedenie spoločnosti ako aj viacerí zamestnanci sú v súlade so zákonom NR SR č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov oprávnení geodetické práce autorizovať.

Spoločnosť GEOsys má od roku 2005 zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.

V oblasti BOZP a PO má spoločnosť vypracovanú jej komplexnú dokumentáciu, pravidelne preškoľuje svojich zamestnancov a dbá o dodržiavanie a plnenie príslušných zákonov a vyhlášok. 

Identifikačné údaje:

        IČO: 35849894

        IČ DPH: SK 2020263333

Poštová Banka

        IBAN: SK4165000000000020578360

Firma je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiely SRO, vložka číslo 27988/B