Bratislava, Rezedová 25/B, 82101
+421 2 207 87 887
geosys@geosys.sk

Ochrona osobných údajov (GDPR)

Rýchlo, kvalitne a spoľahlivo

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)